Länsstämma med exkursion söndag den 7 maj 2023

Stämmohandlingar https://sodermanland-lan.naturskyddsforeningen.se/lansstamman2023/ Publiceras torsdag 4 maj kl 21   Ladda ner kallelsen/inbjudan som pdf: https://mailchi.mp/naturskyddsforeningen/naturskyddsfreningen-srmlands-lansstamma2023 Inbjudan till alla medlemmar i Sörmland Kallelse till länsstämma kl 10 – 16 söndag den 7 maj 2023 på Nynäs slott, Tystberga https://www.nynasslott.se/ Kretsstyrelserna i Sörmland uppmanas att utse och anmäla ombud till stämman. Handlingar skickas ut till de som anmält sig, senast en vecka innan […]

Läs mer

Medlemsdag den 22 april 2023

Ladda ner inbjudan som pdf: https://mailchi.mp/naturskyddsforeningen/naturskyddsfreningen-srmlands-medlemsdag-den-22-april-2023 Vårt engagemang är viktigare nu än någonsin tidigare. Klimatet förändras till det sämre och skövlingen av värdefull natur går i allt snabbare takt. Makthavarna och beslutfattare gör inte tillräckligt för att stoppa den nedåtgående spiralen. Här finns det mycket medlemmar i Naturskyddsföreningen kan göra. Det är temat för förmiddagens program. […]

Läs mer

Rapport från riksstämman 2021

Hej medlemmar i Sörmland! Nu är riksstämman över och en rad viktiga beslut har fattats. Stämman har bland annat tagit ställning för att det ska ut mer resurser till den lokala folkrörelsen. Det är första gången sedan årtionden som resurser utöver 35 % av medlemsavgifterna ska återföras. Verkligen roligt och det ger stärkta möjligheter att […]

Läs mer

Projekt God politisk påverkan, Kurs – avverkningsanmälningar

Torsdag den 20 maj kl.18 – 20.30 @zoom Kunskap, tips och aktuella exempel på praktisk tillämpning av miljöbalken. Anmäl dig till malardalen@naturskyddsforeningen.se Ange ”GPP 20 maj” i ämnesraden. Skriv ditt namn och kretstillhörighet/skogsgrupp i meddelandet. Förmiddagen nästa torsdag får du zoomlänken till din e-postadress. I höst planerar vi att bjuda in alla er som deltagit […]

Läs mer

6 maj 2021 | Välkommen till länsstämma

Torsdag den 6 maj kl.18-20.30, hemma hos dig. Härmed kallas kretsarnas ombud och övriga medlemmar till länsstämma. Stämman genomförs digitalt via plattformen zoom. Anslut till mötet via din dator, smartphone eller ring upp från en vanlig knapptelefon. Föredrag om det hotade strandskyddet, med Mia Svedäng, rikskansliet. Här är några utspel från riksföreningen: https://www.youtube.com/watch?v=rKNIkIT9ej0 https://twitter.com/naturskyddsf/status/1386937229541511171 https://www.instagram.com/p/COIpXB9ogcP/ […]

Läs mer

God Politisk Påverkan i praktiken

Beslut om Poppelodling på Tureholmshalvön återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Naturskyddsföreningen Sörmland vann nyligen/i fredags en dom hos Mark-och miljödomstolen. Föreningen överklagade länsstyrelsens beslut att godkänna en odling av poppel för energiändamål på ett antal åkrar på Tureholmshalvön. Fortsatt etablering av energiskog i området skulle begränsa rekreationsmöjligheterna för kommunens invånare och påverka landskapsbilden för […]

Läs mer

Kurs Digitala årsmöten i Zoom 8 och 9 februari! Kostnadsfritt

Ett par kurstillfällen speciellt framtagna för Naturskyddsföreningar i Uppsala, Västmanland, och Sörmlands län. I första hand är de till för dig som ska vara ordförande, sekreterare eller tekniskt ansvarig på årsmöten, men alla som vill och behöver är välkomna! Här kommer ni förutom det rent zoom-tekniska kunna ställa förenings-tekniska frågor, få reda på exakt hur […]

Läs mer

28 jan | Påverka genom tillämpning av Miljöbalken

Många myndigheter brister i tillämpningen av Miljöbalken. Egentligen är lagstiftningen bra, problemet är att den inte följs. Tillämpning av miljöbalken kan ge stor miljöeffekt och här finns en stor potential att påverka samhället. Lär dig tips och trix om hur Naturskyddsföreningen kan påverka lokalt. Under kvällen får vi höra Karl-Axel Reimer, ordförande i Sörmland länsförbund […]

Läs mer

Välkommen 11 januari kl 18.30-20 ”Politisk påverkan via miljöbalken” 

 Grundkurs 1 – Anmäl dig senast 11 januari kl 15 – genom att e-posta namn och krets-tillhörighet här: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se, så får du möteslänken i god tid innan mötet. Program kl. 18.00   Startar mötet för mingel och datorfix. kl. 18.30   Grundkurs i miljöbalken med sakkunnig, MaryAnn Fargo, och ordförande, Karl-Axel Reimer. kl. 19.30  Skärmpaus […]

Läs mer