GPP 3 Påverka Strandskyddsärenden

Presentation

Föreläsningen på YouTube (31 minuter)

Övrigt material

Vänd dig gärna till oss med frågor!

Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland. Projektledare för God polititisk påverkan. Karl-Axel har lång erfarenhet av miljötillsyn och omställning till hållbar utveckling i kommuner.
E-post: karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se

MaryAnn Fargo, Minjoo konsult AB. 
MaryAnn har erfarenhet av tillsyn och prövning av miljöbalken från flera länsstyrelser, Naturvårdsverket samt kommuner. Hon arbetar praktiskt i projektet med att ta fram utbildningsmaterial och leda utbildningar. MaryAnn står även löpande till tjänst med att stödja kretsarna med vägledning utifrån miljöbalken i ”ärendehantering”.
E-post: maryann@minjoo.se

Kristina Keyzer, Naturskyddsföreningens kansli Mälardalen. Kristina är verksamhetsutvecklare och sedan tidigare anställd av länsförbundet. 
 Projektplanering, kommunikation, och facilitering av möten m.m.

E-post: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se

Projekt God politisk påverkan, GPP