Kontakta i första hand ordförande Karl-Axel Reimer

Ordförande Karl-Axel Reimer

Bor i Trosa

Telefon 070-404 1818

Hållbar utveckling!

- Jag har arbetat med hållbar utveckling i 20 år, bl.a. för Trosa kommun. Idag arbetar jag som gruppchef miljö och hälsa på Södertälje kommun.

E-posta Karl-Axel

Styrelseledamot Karl Källander

Bor i Katrineholm

Kalle är utbildad biolog och aktiv fältbiolog med fjärilar som specialitet. Han har medverkat i utvecklingen av den ekologiska odlingen.

Här på gården bildades KRAV 1985, där Kalle var vice ordförande i 17 år.

Sörtorp har cirka 20 hektar skog, 7 hektar bete och 25 hektar åker varav 2 hektar för grönsaksodling. På gården finns 10 dikor med kalvar och 35 tackor med lamm.
(Källa: http://www.rheum.se/gardar/gard_sortorp.htm)

E-posta Karl

Styrelseledamot MaryAnn Fargo

Bor utanför Björkvik

Utbildad biolog med stor kunskap om prövning och tillsyn av miljöbalken (artskydd, strandskydd, generella biotopskyddet med mera) samt har ett stort intresse och kunskap gällande vård och skötsel av gamla grova träd (s.k. skyddsvärda träd).

Har tidigare arbetat på Oxelösunds kommun, Naturvårdsverket samt ett flertal olika länsstyrelser runt om i landet, som senast här i Södermanland. MaryAnn arbetar numera som naturvårdskonsult åt Minjoo konsult AB.

Jan 2018 flyttade MaryAnn och hennes sambo till liten gård söder om Glindran och arbetar nu med att bygga upp en gårdsverksamhet i andan av permakultur och är i dagsläget självförsörjande på grönsaker och ägg.

E-posta MaryAnn

Styrelseledamot Leif Carlsson

Bor i Eskilstuna

- Jag är drabbad av fågelskådning. - Fågelintresset är drivkraften. Sedan har det växt.

- Landskapsförvaltning! Jag anser att hur mark- och natur används är viktigt. Livsrum får inte försvinna, det finns skäl att försöka påverka. Jag är inte motståndare till jord- och skogsbruk, men det måste ske med omtanke.
Det är viktigt att räkna med naturen som en viktig faktor i utvecklingen av städer idag.

E-posta Leif

Styrelseledamot Håkan Gilledal

Bor i Eskilstuna

- Jag har varit med från allra först början 1974, då länsförbundet bildades. Jag har tidigare även varit ordförande.

- Nu är jag kontaktperson för vattenfrågor, och representant för Mälarens , Hjälmarens och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

- Jag har vid sidan om mitt engagemang i styrelsen, under en lång följd av år inventerat förekomst och följt upp häckningar av fiskgjuse i västra Mälaren, ett arbete som har stöttats av länsstyrelsen.

E-posta Håkan

Styrelseledamot Håkan Elmqvist

Bor i Mariefred

Håkan Elmqvist är en av Sveriges främsta entomologer (tidigare även benämnt insektologi). Han har mångårig erfarenhet som folkbildare och skriver, översätter och bearbetar naturböcker med inriktning på främst insekter.

Han gör även åtgärdsprogram för hotade arter och medverkar i Nationalnyckeln. Han är styrelsemedlem i bl. a. Entomologiska föreningen i Stockholm och ordförande i Sörmlandsentomologerna.
(Källa: http://www.norstedts.se/forfattare/Alfabetiskt/E/Hakan-Elmquist/)

E-posta Håkan

Styrelseledamot Per Öhrling

Bor i Nyköping

Fram till sin pensionering var Per under många år länsarkitekt på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Som styrelseledamot i både hemmakretsen och länsförbundet följer Per kommunernas beslut enligt PBL och Miljöbalken (strandskyddsdispenser).

Per sköter etapp 47 på Sörmlandsleden, har uppdrag sommartid åt STF som fjällstugvärd och är kyrkvärd i Alla Helgona kyrka hemma i Nyköping.

E-posta Per

Styrelseledamot Sten Lindeberg

Bor i Torshälla

Arbetat yrkesmässigt och ideellt med miljö- och energifrågor sedan 70-talet. Engagerad i Ornitologiska föreningen i Eskilstuna samt fältstationen Rördrommen.

Har ett nollenergihus med hjälp av sol- och vindel. Som pensionär arbetar jag mot klimathotet och för en snabb ökning av förnybar energi i samarbete med bl a kretsarna för att sprida info om solel.

E-posta Sten

Suppleant Thomas Tjäderhane

Bor i Oxelösund

- Jag är en glad pensionär, engagerad i flera föreningar med frågor som rör samhället. I den här styrelsen har jag suttit 18 år.

- Jag matar Havsörn. Havsörnar är skygga djur så platsen för matning måste ligga långt från bebyggelse, vid vatten och på en öppen plats med buskar och träd där örnarna kan hålla utkik över matningsplatsen. Jag vet exakt hur man stuvar in Örnmat=döda djur i en Volvo för att inget ska sticka ut.

E-posta Thomas

Kansli Mälardalen

Kansliets insatser ska effektivisera de ideella insatserna.
Genom att sprida kunskap, och skapa en kultur för god kommunikation, jobba aktivt med föreningsutveckling och samverkan mellan kretsar och andra aktörer.

Hör gärna av er med frågor, eller för en trevlig pratstund.
Med vänliga hälsningar
Kristina Keyzer | Telefon 070 237 1933

E-posta kansliet