Kontakta i första hand ordförande Karl-Axel Reimer

Ordförande Karl-Axel Reimer

Bor i Trosa

Telefon 070-404 1818

Hållbar utveckling!
Mitt intresse för natur och miljö har växt ur min passion att teckna, måla och skapa.
Brinner för att skydda natur och ställa om till hållbart samhälle.
Arbetar kommunalt med miljö- och hållbarhetsfrågor, för närvarande vid miljökontoret i Södertälje kommun.

E-posta Karl-Axel

Styrelseledamot Håkan Gilledal

Bor i Eskilstuna

- Jag har varit med från allra först början 1974, då länsförbundet bildades. Jag har tidigare även varit ordförande.

- Nu är jag kontaktperson för vattenfrågor, och representant för Mälarens , Hjälmarens och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

- Jag har vid sidan om mitt engagemang i styrelsen, under en lång följd av år inventerat förekomst och följt upp häckningar av fiskgjuse i västra Mälaren, ett arbete som har stöttats av länsstyrelsen.

E-posta Håkan

Styrelseledamot Håkan Elmqvist

Bor i Mariefred

Håkan Elmqvist är en av Sveriges främsta entomologer (tidigare även benämnt insektologi). Han har mångårig erfarenhet som folkbildare och skriver, översätter och bearbetar naturböcker med inriktning på främst insekter.

Han gör även åtgärdsprogram för hotade arter och medverkar i Nationalnyckeln. Han är styrelsemedlem i bl. a. Entomologiska föreningen i Stockholm och ordförande i Sörmlandsentomologerna.
(Källa: http://www.norstedts.se/forfattare/Alfabetiskt/E/Hakan-Elmquist/)

E-posta Håkan

Styrelseledamot Karl Källander

Bor i Katrineholm

Kalle är utbildad biolog och aktiv fältbiolog med fjärilar som specialitet. Han har medverkat i utvecklingen av den ekologiska odlingen.

Här på gården bildades KRAV 1985, där Kalle var vice ordförande i 17 år.

Sörtorp har cirka 20 hektar skog, 7 hektar bete och 25 hektar åker varav 2 hektar för grönsaksodling. På gården finns 10 dikor med kalvar och 35 tackor med lamm.
(Källa: http://www.rheum.se/gardar/gard_sortorp.htm)

E-posta Karl

Kansli Mälardalen

Hör gärna av er med frågor, eller för en trevlig pratstund.
Med vänliga hälsningar
Kristina Keyzer, verksamhetsutvecklare
| Telefon 070 237 1933

E-posta kansliet