Kontakta i första hand ordförande Karl-Axel Reimer

Ordförande Karl-Axel Reimer

Bor i Trosa

Telefon 070-404 1818

Hållbar utveckling!

- Jag har arbetat med hållbar utveckling i 20 år, bl.a. för Trosa kommun. Idag arbetar jag som gruppchef miljö och hälsa på Södertälje kommun.

- Förutom att jag är ordförande i Sörmlands länsförbund, ingår jag i riksföreningens valberedning.

E-posta Karl-Axel

Vice ordförande Karl Källander

Bor i Katrineholm

Kalle är utbildad biolog och aktiv fältbiolog med fjärilar som specialitet. Han har medverkat i utvecklingen av den ekologiska odlingen.

Här på gården bildades KRAV 1985, där Kalle var vice ordförande i 17 år.

Sörtorp har cirka 20 hektar skog, 7 hektar bete och 25 hektar åker varav 2 hektar för grönsaksodling. På gården finns 10 dikor med kalvar och 35 tackor med lamm.
(Källa: http://www.rheum.se/gardar/gard_sortorp.htm)

E-posta Karl

Sekreterare och postmottagare Cecilia Hilborn

Bor i Strängnäs
Naturskyddsföreningen i Sörmland
c/o
Cecilia Hilborn
Sundbyvägen 31
645 51 Strängnäs

- Jag har varit medlem i föreningen så länge jag minns. Sekreterare blev jag genom en rekrytering till uppdraget år 2014. Jag arbetar som verksamhetsutvecklare och strateg på ett stort globalt företag.
- Jag är bra på att se helheten, är vidsynt och gillar att ta ett stort grepp om saker och ting.

E-posta Cecilia

Vice sekreterare Louise Bednarz

Bor i Strängnäs

- Jag är biolog, och arbetar på Naturvårdsverket, och jag är även utbildad inom miljö- och hälsoskydd.

-Mitt miljöintresse är så stort att jag är engagerad även på min fritid. Jag brinner för flertalet miljöfrågor samt artbevarande inklusive rovdjursfrågor.

- Styrelseledamot blev jag genom en rekrytering till uppdraget år 2014.

E-posta Louise

Kassör Thomas Tjäderhane

Bor i Oxelösund

- Jag är en glad pensionär, engagerad i flera föreningar med frågor som rör samhället. I den här styrelsen har jag suttit 18 år.

- Jag matar Havsörn. Havsörnar är skygga djur så platsen för matning måste ligga långt från bebyggelse, vid vatten och på en öppen plats med buskar och träd där örnarna kan hålla utkik över matningsplatsen. Jag vet exakt hur man stuvar in Örnmat=döda djur i en Volvo för att inget ska sticka ut.

E-posta Thomas

Styrelseledamot Leif Carlsson

Bor i Eskilstuna

- Jag är drabbad av fågelskådning. - Fågelintresset är drivkraften. Sedan har det växt.

- Landskapsförvaltning! Jag anser att hur mark- och natur används är viktigt. Livsrum får inte försvinna, det finns skäl att försöka påverka. Jag är inte motståndare till jord- och skogsbruk, men det måste ske med omtanke.
Det är viktigt att räkna med naturen som en viktig faktor i utvecklingen av städer idag.

E-posta Leif

Styrelseledamot Håkan Gilledal

Bor i Eskilstuna

- Jag har varit med från allra först början 1974, då länsförbundet bildades. Jag har tidigare även varit ordförande.

- Nu är jag kontaktperson för vattenfrågor, och representant för Mälarens , Hjälmarens och Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund.

- Jag har vid sidan om mitt engagemang i styrelsen, under en lång följd av år inventerat förekomst och följt upp häckningar av fiskgjuse i västra Mälaren, ett arbete som har stöttats av länsstyrelsen.

E-posta Håkan

Styrelseledamot Håkan Elmqvist

Bor i Mariefred

Håkan Elmqvist är en av Sveriges främsta entomologer (tidigare även benämnt insektologi). Han har mångårig erfarenhet som folkbildare och skriver, översätter och bearbetar naturböcker med inriktning på främst insekter.

Han gör även åtgärdsprogram för hotade arter och medverkar i Nationalnyckeln. Han är styrelsemedlem i bl. a. Entomologiska föreningen i Stockholm och ordförande i Sörmlandsentomologerna.
(Källa: http://www.norstedts.se/forfattare/Alfabetiskt/E/Hakan-Elmquist/)

E-posta Håkan

Styrelseledamot Jan-Erik Westlin

Bor i Eskilstuna

Jan-Erik har arbetat som onkolog (cancerläkare), verksamhetschef och forskare.

-Vår livsmiljö påverkar vår hälsa, och naturen är en viktig del av förutsättningarna för vårt välmående.

Jan-Erik startade dock sin yrkesbana som fotograf, vilket får en att ana att den estetiska biten inte är helt ovidkommande, gällande naturintresset.

E-posta Jan-Erik

Styrelseledamot Per Öhrling

Bor i Nyköping

Fram till sin pensionering var Per under många år länsarkitekt på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Som styrelseledamot i både hemmakretsen och länsförbundet följer Per kommunernas beslut enligt PBL och Miljöbalken (strandskyddsdispenser).

Per sköter etapp 47 på Sörmlandsleden, har uppdrag sommartid åt STF som fjällstugvärd och är kyrkvärd i Alla Helgona kyrka hemma i Nyköping.

E-posta Per

Suppleant Joakim Rutegård

Bor i Eskilstuna

Joakim är en driven, kreativ entreprenör som gått Sörmlandsleden och lyssnar på Storlommen.

Han ställer frågor ingen annan tänkt på att ställa, och utmanar hellre än går med strömmen.

Suppleant blev han genom en rekrytering till uppdraget år 2015.

E-posta Joakim

Suppleant Helena Billstöm Rudling

Bor i Strängnäs

- Jag har varit med länge med mitt miljöintresse. På sextiotalet var jag aktiv i en rörelse som genom Naturvårdsverket startade återvinning av burkar, t.ex.

- Jag är mycket engagerad i, att vi i vår stadsutveckling, ser naturens värden som tillgångar. Det är viktigt att vi inte bygger bort närnaturen, som är värdefull för dem som bor här nu, och även för dem som i framtiden vill flytta hit.

Idag är Helena, förutom detta uppdrag som suppleant i länsförbundet, även ordförande i Strängnäs Naturskyddsförening.

E-posta Helena

Kansli Mälardalen

Kansliets insatser ska effektivisera de ideella insatserna.
Genom att sprida kunskap, och skapa en kultur för god kommunikation, jobba aktivt med föreningsutveckling och samverkan mellan kretsar och andra aktörer.

Hör gärna av er med frågor, eller för en trevlig pratstund.
Med vänliga hälsningar
Kristina Keyzer | Telefon 070 237 1933

E-posta kansliet