Kontakta i första hand ordförande Karl-Axel Reimer

Styrelsen 2024-25

Ordförande

Karl-Axel Reimer, Trosabygden
karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se

Kassör

Michaela Jähnke, Trosabygden
jahnke.michaela@gmail.com

Ledamöter

Göran Ekström, Nyköping-Oxelösund

Hans Ring, Gnesta

Lena Wistrand, Katrineholm

Staffan Petré, Strängnäs

Mait Walderlo, Vingåker

Håkan Elmqvist, Strängnäs

Eva Grusell, Nyköping-Oxelösund

Linda Östling, Nyköping-Oxelösund

Mikael Lander, Eskilstuna

Suppleant

MaryAnn Fargo

Emma Netterberg

Revisor

Gustav Lindberg Helander

Stefan Sjöberg

Revisorsuppleant

Håkan Lernefalk

Ove Pettersson

Valberedning

Nils Kjellberg
nilskjellberg13@gmail.com

Peter Sjökvist