Tipsa oss!

Får ni kännedom om planer och projekt i Sörmland som berör natur på ett negativt sätt och som Naturskyddsföreningen skulle kunna driva. Det kan vara t ex något av följande:

  • avverkningsplaner av värdefull natur
  • åtgärder eller planer inom strandskyddsområde. Strandskyddet gäller i grunden 100 meter från strandlinjen, ut i vattnet samt uppå land. I Sörmland är dock ofta strandskyddsområdet utökat till 300 meter, ut i vattnet och uppå land räknat från strandlinjen.
  • projekt som hotar tätortsnära naturområden
  • planering för bebyggelse på åkermark (är i grunden förbjudet enligt miljöbalken)
  • planering av nya vägar

Vi gör en bedömning av allt som skickas in.
Skicka till sormland@naturskyddsforeningen.se

En del av projektet God politisk påverkan 2020-2021, Naturskyddsföreningen Sörmland