God Politisk Påverkan, GPP

Det dyker ideligen upp nya ärenden där vårt engagemang och vår kunskap behövs

Vi kan påverka på flera olika sätt som ideell miljöorganisation. Skriva debattinlägg, ställa följdfrågor som inte massmedia ställer, och vi kan överklaga beslut där vi ser att det brister i hänsyn till natur och miljö.

Det finns mycket att göra och ofta är tiden knapp. Vi behöver fler medlemmar som kan använda sig av juridiska redskap för att skydda natur och biologisk mångfald, och vi behöver fler ”falkögon” som uppfattar när något inte står rätt till.

Naturskyddsföreningen Sörmland har utbildat styrelsemedlemmar i länets kretsar, även andra intresserade medlemmar var välkomna. Vi ville höja kunskapsnivån i våra lokala Naturskyddsföreningar, för att det händer mycket lokalt, och just här gör vår påverkan stor skillnad.


Hjälp oss gärna utveckla utbildningar genom att ge oss återkoppling https://sv.surveymonkey.com/r/TFHC39K


Vänd dig gärna till oss med frågor!

Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland. Projektledare för God polititisk påverkan. Karl-Axel har lång erfarenhet av miljötillsyn och omställning till hållbar utveckling i kommuner.
E-post: karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se

MaryAnn Fargo, Minjoo konsult AB. 
MaryAnn har erfarenhet av tillsyn och prövning av miljöbalken från flera länsstyrelser, Naturvårdsverket samt kommuner. Hon arbetar praktiskt i projektet med att ta fram utbildningsmaterial och leda utbildningar. MaryAnn står även löpande till tjänst med att stödja kretsarna med vägledning utifrån miljöbalken i ”ärendehantering”.
E-post: maryann@minjoo.se

Kristina Keyzer, Naturskyddsföreningens kansli Mälardalen. Kristina är verksamhetsutvecklare och sedan tidigare anställd av länsförbundet. 
 Projektplanering, kommunikation, och facilitering av möten m.m.

E-post: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se

Projekt God politisk påverkan, GPP