Om oss

Naturskyddsföreningen Sörmland är en länsorganisation av Svenska Naturskyddsföreningen. Alla medlemmar i Naturskyddsföreningen som bor i länet är även direktmedlemmar i länsförbundet enligt föreningens stadgar.

Vi har bland annat till uppgift att bevaka länsövergripande natur- och miljövårdsfrågor, att erbjuda medlemmarna utbildning i natur- och miljöskydd samt att vid behov biträda kretsar i angelägna naturskyddsfrågor.

Svenska Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan egna vinstintressen.

Vår integritetspolicy