Silverfalken statuter och tilldelningar

SILVERFALKEN NATURSKYDDSFÖRENINGEN SÖRMLANDS FÖRTJÄNSTTECKEN

STATUTER

Naturskyddsföreningen Sörmlands utmärkelse utdelas för en förnämlig prestation av bestående betydelse som främjat det sörmländska länets natur och miljö.

Utmärkelsen må utdelas en gång årligen till enskild person eller organisation med verksamhet inom Södermanlands län.

Medlemmar/kretsar i Södermanlands län äger rätt att föreslå kandidater till utmärkelsen.

Förslagen skall motiveras skriftligen och vara länsförbundets sekreterare tillhanda senast den 15 november. Naturskyddsföreningen Sörmlands styrelse utser vid i vanlig ordning utlyst styrelsesammanträde en mottagare av utmärkelsen genom successiv röstning bland föreslagna kandidater. Namnet på mottagaren är offentligt. Röstningsresultatet, kandidatdiskussioner etcetera är icke offentliga.

Mottagaren av utmärkelsen skall personligen mottaga denna vid föreslaget tillfälle.

Följande personer har, genom åren, tilldelats Silverfalken:
(Under senare år har Silverfalken utdelats på länsstämman året efter det år som utmärkelsen avsett, det vill säga Silverfalken 2008 överlämnas vid länsstämman 2009 och så vidare.)

1997 Sten Ullerstad
1998 Leif Carlsson
1999 Viking Olsson
2000 Bo Karlsson
2001 Hans Rydberg
2002 Ingrid Karlsson
2003 Georg Olsson
2004 Sture Ericson
2005 Rolf Pettersson
2006 Ingmar Holmåsen
2007 Öknaskolan
2008 Ingemar Struwe (överlämnades vid länsstämman 2009)
2009 Simon Tengvar (överlämnades vid länsstämman 2010)
2010 Stefan Bleckert (överlämnades vid länsstämman 2011)
2011 Mona Soneson (överlämnades vid länsstämman 2012)
2012 Åsa och Mats Ottosson (överlämnades vid länsstämman 2013)
2013 ÅsaLisa Linnman (överlämnades vid länsstämman 2014)
2014 Lena Näslund (överlämnades vid länsstämman 2015)
2015 Likstammen Miljövänner (överlämnades vid länsstämman 2016)
2016 Sven Jonsson och Bert Lindgren, Tintomaravandringen (överlämnades vid länsstämman 2017)