Lokala föreningar (kretsar)

Söker du programmet för föreningen i din kommun? Söker du en lokal klimatgrupp? Söker du kanske något helt annat?

Kika här >>Snabblänkar till Naturskyddsföreningar i Sörmland

Vad gäller för stämmor?

Kretsarnas och länsförbundens årsmöten och stämmor 

Tidpunkt för stämmor regleras i stadgarna. Om styrelsen beslutar att skjuta upp stämman med anledning av coronapandemin är det – för att undvika den teoretiska risken att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet på stämman när den väl hålls – viktigt att styrelsen informerar medlemmarna om detta samt att styrelsen kallar till stämma så fort det är lämpligt med hänsyn till pandemin. Under denna period är det förstås viktigt för styrelsen att hålla i minnet att man egentligen sitter på lånad tid och undviker kontroversiella beslut, viktigare ekonomiska åtaganden och liknande, samt att man är extra mån om att förankra de beslut som ändå måste tas med medlemmarna.

Ett alternativ är att hålla ordinarie stämma i rätt tid och på den endast besluta att ge styrelsen i uppdrag att utlysa en extra stämma när pandemin avklingat. På extrastämman avhandlar man alla årsmötets ordinarie punkter.

Ingen kommer gå miste om återbäring från riksföreningen för att stämman inte hållits i rätt tid. Riksföreningen ser inga problem med att kretsar håller sina årsmöten senare och kommer in med sina handlingar då. Återbäringen betalas dock ut först när fullständiga handlingar har inkommit till rikskansliet, men det går att lösa genom att kretsar som har likviditetsbrist ansöker om en förskottsutbetalning.