Länsstämma med exkursion söndag den 7 maj 2023

Stämmohandlingar

https://sodermanland-lan.naturskyddsforeningen.se/lansstamman2023/ Publiceras torsdag 4 maj kl 21

 

Ladda ner kallelsen/inbjudan som pdf: https://mailchi.mp/naturskyddsforeningen/naturskyddsfreningen-srmlands-lansstamma2023

Inbjudan till alla medlemmar i Sörmland

Kallelse till länsstämma

kl 10 – 16 söndag den 7 maj 2023 på Nynäs slott, Tystberga https://www.nynasslott.se/

  • Kretsstyrelserna i Sörmland uppmanas att utse och anmäla ombud till stämman.
  • Handlingar skickas ut till de som anmält sig, senast en vecka innan stämman.
  • Samåk gärna och kolla med din krets om möjlighet till reseersättning.
  • Kläder efter väder, – exkursionen är utomhus i ur och skur.
  • Ingen kostnad för medlemmar i Naturskyddsföreningen.
  • Varmt välkommen önskar styrelsen för Naturskyddsföreningen Sörmland

Program


kl 10-11.30  Länsstämma

Bränneriets bottenvåning, i Bykrummet ses vi för länsstämma. Här går vi igenom vår verksamhet från året som gått och presenterar en verksamhetsplan för 2023/4 m.m.

kl 12-13 Lunch

Lunchen är förbokad och vi äter den i Orangeriet på restaurang Nynäs, där du även hittar Nynäs Trädgårdsbutik. Restaurangen har fokus på ekologiskt och närodlat.

kl 13-16   Exkursion, fika

Vi besöker de restaurerade våtmarkerna i reservatet tillsammans med reservatsförvaltare Stephan Gäfvert. Vi tar med fika i fält. Mer information om projektet och karta över de områden som omfattas hittar du på www.lifecoastbenefit.se. EU-projektet som pågått på Nynäs mellan 2015–20, där länsstyrelsen i samverkan med Sörmlands Naturbruk genomfört naturvårdsåtgärder där syftet har varit att återskapa ett öppnare landskap där bete av strandängar och skogsbete förstärkts. Projektet är nu avslutat och har varit mycket framgångsrikt. Länk till karta över hela reservatet (pdf): https://www.nynasslott.se/docs/default-source/pdf-dokument/nynasreservatskarta-_webb.pdf?sfvrsn=8e18458f_0


Anmäl dig till hela, eller delar av dagen senast den 1 maj

Du kan anmäla dig till hela dagen, endast länsstämman + lunch, eller endast exkursion med Stephan Gävert senast den 1 maj.
E-posta: länsstämma + lunch och/eller exkursion, namn, krets/lokalförening, specialkost, och ditt telefonnummer,
till Kristina Keyzer på vårt regionala kansli. kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se

Hitta hit

Nynäs slott och naturreservat är beläget vid den sörmländska östersjökusten ungefär mitt emellan Nyköping och Trosa, med drygt 30 km åt vardera hållet. Avståndet till Stockholm är ca 90 km. Från E4 är det skyltat mot Nynäs slott vid Tystbergaavfarten. Man kan också välja att åka den s.k ”kustvägen”, väg 219, mellan Vagnhärad och Nyköping.

Kollektivtrafik

Den enda busslinje som trafikerar Nynäs hållplats är Länstrafikens linje 554 (Nyköping-Studsvik-Trosa/Vagnhärad). Observera att bussen stannar ute vid infarten  till Nynäs från väg 219, ca 500 m från slottet och parken. Från Stockholm måste man antingen resa med tåg till Vagnhärad eller Nyköping för att sedan byta till länsbuss, alternativt resa med Swebuss Express till Nyköping.

Skjutsgruppen

Behöver du skjuts? Vill du skjutsa en annan naturskyddare? Samåk med skjutsgruppen! Gör så här:

Foto: Hans Ring