Medlemsdag 19 november, Ryssbergsbacken

Läget för den biologiska mångfalden
 i Sörmland!

Söndag den 19 november kl. 9.30 – ca 15.30
Ryssbergsbackens friluftsgård, Nyköping


En kunskapsspäckad medlemsdag som handlar om läget i länet,
vad vi i Naturskyddsföreningarna gör idag och hur vi kan växla upp!

Anmäl dig senast den 14 november …

… genom att e-posta namn, krets/lokalförening, specialkost, och ditt telefonnummer
till Kristina på kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se


Precis som vi människor behöver växter och djur livsutrymmen av tillräcklig yta och kvalitet för att må bra. För att finnas kvar på lång sikt behöver de också möjlighet till spridning i landskapet. Detta är avgörande för att den biologiska mångfalden ska bevaras. Det är också grunden för att vi människor ska fortsätta få alla de nyttor som naturen ger oss, även kallade ekosystemtjänster. Begreppet grön infrastruktur förklarar att naturen hänger ihop genom ekologiska processer i hela landskapet.

Några axplock från programmet:

  • Grön infrastruktur handlar om att lyfta blicken och se helheten. – Länsstyrelsens Naturvårdsenhet berättar för oss om Grön infrastruktur och artskydd.
  • Det aktuella läget för insekter i Sörmland. – Jan Sjöstedt, ordförande i Sörmlandsentomologerna beskriver.
  • Presentation av flera praktiska exempel på aktiviteter från kretsarna/lokalföreningarna i länet.
  • Studiefrämjandet berättar om den pågående skogsinventeringskursen och strategin bakom initiativet.
  • Samtal och konkreta tips om olika vägar in till kommunen.

Vi startar dagen med kaffe och smörgås, äter en vegetarisk lunch och fikar på eftermiddagen.
Samåk gärna och kolla med din krets om möjlighet till reseersättning.
Ingen kostnad för medlemmar i Naturskyddsföreningen.

Varmt välkommen önskar styrelsen för Naturskyddsföreningen Sörmland