28 jan | Påverka genom tillämpning av Miljöbalken

Många myndigheter brister i tillämpningen av Miljöbalken. Egentligen är lagstiftningen bra, problemet är att den inte följs. Tillämpning av miljöbalken kan ge stor miljöeffekt och här finns en stor potential att påverka samhället. Lär dig tips och trix om hur Naturskyddsföreningen kan påverka lokalt. Under kvällen får vi höra Karl-Axel Reimer, ordförande i Sörmland länsförbund […]

Läs mer

Välkommen 11 januari kl 18.30-20 ”Politisk påverkan via miljöbalken” 

 Grundkurs 1 – Anmäl dig senast 11 januari kl 15 – genom att e-posta namn och krets-tillhörighet här: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se, så får du möteslänken i god tid innan mötet. Program kl. 18.00   Startar mötet för mingel och datorfix. kl. 18.30   Grundkurs i miljöbalken med sakkunnig, MaryAnn Fargo, och ordförande, Karl-Axel Reimer. kl. 19.30  Skärmpaus […]

Läs mer

Tipsa oss gärna!

Får ni kännedom om planer och projekt i Sörmland som berör natur på ett negativt sätt och som Naturskyddsföreningen skulle kunna driva. Det kan vara t ex något av följande: avverkningsplaner av värdefull natur åtgärder eller planer inom strandskyddsområde. Strandskyddet gäller i grunden 100 meter från strandlinjen, ut i vattnet samt uppå land. I Sörmland […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen Sörmland drivande i en betydelsefull dom.

”Mark- och miljööverdomstolen meddelade i oktober en epokgörande dom, som nu öppnar dörren för att överklaga så kallade ”samrådsbeslut” enligt miljöbalken 12 kap. 6 § i samband med skogsavverkningar.” säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen. Domen leder till att det i framtiden är viktigt att begära ”tillsynsåtgärder enligt samrådsreglerna i miljöbalken 12 kap. 6 §” om man […]

Läs mer

Projektet God politisk påverkan

Länsförbundet, Naturskyddsföreningen Sörmland, har i 2020 satt igång ett projekt som heter ”God politisk påverkan”. Vi har fått särskilda resurser genom projektmedel för att genomföra projektet med en person under ca 1 års tid. Genom detta informationsbrev vill vi berätta övergripande om vad det innebär och samtidigt uttrycka vår förhoppning om att er krets vill […]

Läs mer

Tips! Bidrag för genomförande av Friluftslivets år 2021

Utlysning av medel Friluftslivets år Ansökan skall ha inkommit till Svenskt Friluftsliv senast den 10 november 2020. Ansökningsblankett finns här: Ansökningsblankett är ännu inte färdig men länken kommer uppdateras snarast. För att genomföra Friluftslivets år finns nu möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation kring dessa eller andra aktiviteter som genomförs inom ramen för […]

Läs mer

Rapportera ditt fynd av ekoxe!

Nu behöver länsstyrelserna hjälp med att följa utvecklingen av Europas största skalbagge – ekoxen. Allmänheten uppmanas nu att rapportera fynd av den fridlysta och mäktiga insekten. Uppropet är en del av det Biogeografiska delsystemet med syfte att ta fram underlag till Sveriges rapportering till EU om statusen för våra arter och naturtyper. Uppropet är ett […]

Läs mer

Debattarikel: Fler stora orörda skogar en resurs för Sverige

– 18 lokala naturskyddsföreningar – har gått tillsammans och undertecknat en debattartikel där de kräver ett starkare skydd för Sveaskogs ekoparker. https://www.naturskyddsforeningen.se/…/fler-stora-ororda-sk… Artikeln blivit publicerad i bl.a. Dalademokraten, Norrköpings tidningar, Hela Hälsingland, Gefle dagblad, Västervikstidningen, Nerikes Allehanda, Vestmanlands läns tidning, Barometern, Jönköpings-Posten … För tio år sedan lovade Sverige omvärlden att skydda minst 17 procent […]

Läs mer

Digitala workshoppar för kretsaktiva!

En förutsättning för Sveriges klimatomställning är information och deltagande. Mycket behöver hända på kort tid. Om det ska vara möjligt behöver vi alla hjälpas åt. Med start under våren och fram till och med i höst erbjuder Naturskyddsföreningen digitala workshoppar för kretsaktiva … Det är kostnadsfritt för krets/länsförbund och deltagare och vänder sig till medlemmar […]

Läs mer