Välkommen 11 januari kl 18.30-20 ”Politisk påverkan via miljöbalken” 

 Grundkurs 1

– Anmäl dig senast 11 januari kl 15 –
genom att e-posta namn och krets-tillhörighet här:
kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se, så får du möteslänken i god tid innan mötet.


Program
kl. 18.00   Startar mötet för mingel och datorfix.
kl. 18.30   Grundkurs i miljöbalken med sakkunnig, MaryAnn Fargo, och ordförande, Karl-Axel Reimer.
kl. 19.30  Skärmpaus för reflektion, bensträckare och tid att skriva ner frågor till föredragshållarna.
kl. 19.35  Reflektioner kring Miljöbalkens praktiska tillämpning lokalt. Föreningarnas aktuella exempel på hur vi använder oss av lagen för att värna om naturen och miljön där vi bor och verkar.
kl. 20  Slutar vi för den här gången.


Du får också gärna, efter pausen komma med egna förslag till frågor/problem som ni jobbar med i föreningen och som vi behöver ta upp.

Från projektet kommer vi återkommande ge föreläsningar under olika teman med koppling till politisk påverkan. Föreläsningarna kommer att ske via digitala verktyget ZOOM.

En del av projektet God politisk påverkan 2020-2021, Naturskyddsföreningen Sörmland