12, 21 och 29 april | God politisk påverkan -Medlemskurser

Det dyker ideligen upp nya ärenden där vårt engagemang och vår kunskap behövs.

Vi kan påverka på flera olika sätt som ideell miljöorganisation. Skriva debattinlägg, ställa följdfrågor som inte massmedia ställer, och vi kan överklaga beslut där vi ser att det brister i hänsyn till natur och miljö.

Det finns mycket att göra och ofta är tiden knapp. Vi behöver fler medlemmar som kan använda sig av juridiska redskap för att skydda natur och biologisk mångfald, och vi behöver fler ”falkögon” som uppfattar när något inte står rätt till.

Naturskyddsföreningen Sörmland utbildar styrelsemedlemmar i länets kretsar, även andra intresserade medlemmar är välkomna. Vi vill höja kunskapsnivån i våra lokala Naturskyddsföreningar, för att det händer mycket lokalt, och just här gör vår påverkan stor skillnad. Vi utbildar just nu via zoom.


Påverka detaljplaner med miljöbalken | 12 april kl.18-21 @zoom 

Grundkurs påverka med miljöbalken | 21 april kl.18-21 @zoom

Påverka i strandskyddsärenden med miljöbalken | 29 april kl.18-21 @zoom

• Anmäl dig till malardalen@naturskyddsforeningen.se
• Ange ”GPP och [det datum du vill delta] i ämnesraden.
• Skriv ditt namn och kretstillhörighet i meddelandet.
• Förmiddagen det datum du valt får du länken till din e-postadress.


Vänd dig gärna till oss med frågor!

Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland. Projektledare för God polititisk påverkan. Karl-Axel har lång erfarenhet av miljötillsyn och omställning till hållbar utveckling i kommuner. E-post: karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se

MaryAnn Fargo, Minjoo konsult AB. 
MaryAnn har erfarenhet av tillsyn och prövning av miljöbalken från flera länsstyrelser, Naturvårdsverket samt kommuner. Hon arbetar praktiskt i projektet med att ta fram utbildningsmaterial och leda utbildningar. MaryAnn står även löpande till tjänst med att stödja kretsarna med vägledning utifrån miljöbalken i ”ärendehantering”. E-post: maryann@minjoo.se

Kristina Keyzer, Naturskyddsföreningens kansli Mälardalen. Kristina är verksamhetsutvecklare och sedan tidigare anställd av länsförbundet. 
 Projektplanering, kommunikation, och facilitering av möten m.m. 
E-post: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se

Pdf för utskrift >>> Projekt God politisk påverkan program våren 2021