Projekt God politisk påverkan, Kurs – avverkningsanmälningar

Torsdag den 20 maj kl.18 – 20.30 @zoom

Kunskap, tips och aktuella exempel på praktisk tillämpning av miljöbalken.

  • Anmäl dig till malardalen@naturskyddsforeningen.se
  • Ange ”GPP 20 maj” i ämnesraden.
  • Skriv ditt namn och kretstillhörighet/skogsgrupp i meddelandet.
  • Förmiddagen nästa torsdag får du zoomlänken till din e-postadress.

I höst planerar vi att bjuda in alla er som deltagit på kursen till samrådsträff(ar) där ni har tillfälle att rådfråga och/eller resonera med gruppen om aktuella ärenden. Genom att diskutera med andra uppstår nya synsätt och uppslag. Projektgruppen för GPP deltar som sammankallande och support. Projektet önskar inspirera till en metod för hur skogsgrupperna snabbt ska kunna sammankalla ett ”råd” när behov av att samråda och dela kunskap uppstår. 


Det dyker ideligen upp nya ärenden där vårt engagemang och vår kunskap behövs.Vi kan påverka på flera sätt som ideell miljöorganisation. Vi kan överklaga beslut där vi ser att det brister i hänsyn till natur och miljö. Det finns mycket att göra och tiden är knapp. Vi behöver fler medlemmar som kan använda sig av juridiska redskap för att skydda natur och biologisk mångfald, och vi behöver fler ”falkögon” som uppfattar när något inte står rätt till.

Naturskyddsföreningen Sörmland utbildar i projektet God Politisk Påverkan (GPP) via zoom. Vi vill höja kunskapsnivån i våra lokala Naturskyddsföreningar, för att det händer mycket lokalt, och just här gör vår påverkan stor skillnad.


Vänd dig gärna till oss med frågor! 

Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland.
Projektledare för God polititisk påverkan. Karl-Axel har lång erfarenhet av  miljötillsyn och omställning till hållbar utveckling i kommuner. E-post: karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se

MaryAnn Fargo, Minjoo konsult AB.
MaryAnn har erfarenhet av tillsyn och prövning av miljöbalken från flera länsstyrelser, Naturvårdsverket samt kommuner. Hon arbetar praktiskt i projektet med att ta fram utbildningsmaterial och leda utbildningar. MaryAnn står även löpande till tjänst med att stödja kretsarna med vägledning utifrån miljöbalken i ”ärendehantering”. E-post: maryann@minjoo.se

Kristina Keyzer, Naturskyddsföreningens kansli Mälardalen.
Kristina är verksamhetsutvecklare och sedan tidigare anställd av länsförbundet. Teknik-support för zoom.
Projektplanering, kommunikation, och facilitering av möten m.m.
E-post: kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se