Silverfalken till Karl-Axel Reimer för sitt ledarskap och för sitt lokala påverkansarbete

Silverfalken är en utmärkelse till personer eller grupper som verkligen förtjänar att uppmärksammas för sina fina insatser i föreningen. Silverfalken delas ut av riksstyrelsen vid riksstämmor och rikskonferenser. I år delades de ut vid lördagsmiddagen på rikskonferensen i Kristianstad.

Karl-Axel Reimer, Sörmland

Karl-Axel Reimer, ordförande Naturskyddsföreningen SörmlandDen här personen får Silverfalken för sitt ledarskap och för sitt lokala påverkansarbete för hållbar fysisk planering med anledning av vägprojektet Infart västra Trosa. Syftet har varit att ta klimatansvar i samhällsplaneringen samt att värna tätortsnära grönområden och landskap. Opinionsarbetet initierades för fem år sedan av Silverfalksmottagaren som också är ordförande för Naturskyddsföreningen i Sörmland. För att skapa transparens kring vägprojektets syften  och konsekvenser samt påverka för hållbarhet så har många enskilda och föreningar engagerat sig genom namninsamlingar och annat. Nu ligger ärendet hos regeringen för överprövning.

Den här personen har också bidragit med ett mångårigt engagemang på flera olika nivåer i Naturskyddsföreningen, för ledarskap, föreningsutveckling och modernitet.