Rekrytering: Vill du vara med och leda en del av Sveriges största miljöorganisation?

Ledamot till styrelsen för Länsförbundet Sörmland

Beskrivning av mål och uppgifter

Vill du vara med och leda en del av Sveriges största miljöorganisation? Vi söker dig som har ett intresse för miljöfrågor och som vill vara med och påverka utvecklingen mot en bättre värld.

I Sörmlands länsförbund arbetar vi med miljöfrågor på regional nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion, bevakar natur- och miljövårdsfrågor och samordnar och stimulerar kretsarnas arbete samt svarar för utbildning av kretsfunktionärer. Prioriterade områden för länsförbundet är naturvård, medveten konsumtion, föreningsutveckling och politisk påverkan.

Som ledamot ansvarar du tillsammans med de andra i styrelsen för organisationen och verksamheten. Du sätter dig in i aktuella frågor, deltar på styrelsemöten och tar beslut.

Under uppdraget kommer du att lära dig mycket och träffa andra engagerade människor i Sörmland och resten av landet. Naturskyddsföreningen i Sörmland har ca 5 000 medlemmar och är en del av den rikstäckande Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra.

När och var?

Styrelsen träffas ungefär en vardagkväll i månaden.

Särskilda krav och information om uppdraget

Vi söker dig som har ett intresse för natur- och miljöfrågor och som har viljan och förmågan att samarbeta med andra. Du behöver inte vara miljöexpert – det viktiga är att du är engagerad och vill vara med och göra skillnad. Du ska vara eller vilja bli medlem i Naturskyddsföreningen.

Uppdraget är ideellt och utan arvodering. Det är därför viktigt att du upplever arbetet som meningsfullt och självutvecklande. Som ledamot erbjuds du en värdefull möjlighet att delta på Naturskyddsföreningens träffar och utbildningar där du kommer i kontakt med förtroendevalda från andra länsförbund och lokalföreningar.

Minimiåtagande

Uppdraget löper under två år från början av april. Räkna med att lägga i genomsnitt ca 5-10 timmar i månaden på uppdraget med uppehåll under sommaren.


Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt och senast den 23 april. Styrelsens ledamöter väljs av medlemmarna på årsstämman den 25 april.

Din intresseanmälan lämnas till Åsa Valdemardotter, via e-post valdema@passagen.se eller telefon 070-519 97 74.

Varmt välkommen till ett viktigt jobb för Naturskyddsföreningen i Sörmlands län!

Ledamot (pdf)

volunteer-422598_640