Varmt välkomna till stämman 2015!

Länsstämma 2015 – Tema Skärgård

Lördagen den 25 april kl. 10.00–15.30

Ryssbergens friluftsgård, Nyköping (karta)

Vi bjuder på förmiddagsfika från kl. 09.30.

Dagordning


10.00–10.30 | Aktuellt i riksföreningen

Hanna Wetterstrand, styrelseledamot

10.30–11.15 | Erfarenhetsutbyte mellan kretsarna

  • Diskussion
  • Kretsarnas representation på Studiefrämjandets årsstämmor

Alla kretsarna

11.15–11.30 | Presentation av det regionala kansliet

Kristina Keyzer, verksamhetsutvecklare Naturskyddsföreningens Kansli i  Mälardalen

11.30–12.00 | Resiliens

Hanna Wetterstrand, Stockholm Resilience Centre

12.00–13.00 |  Lunch

13.00–14.00 | Länsstämma (separat dagordning) inklusive utdelning av Silverfalken

14.00–14.30 | Den sörmländska skärgårdsön Ringsö 

Nils Kjellberg, djurhållare Ringsö

14.30–15.20 | Presentation från Länsstyrelsen Södermanlands län

  • Projekt LIFE Coast Benefit
  • Aktuellt inom naturvårdsarbetet
  • Rovdjur i Södermanland: Varg, lo och kungsörn

Erik Hjortsberg, Funktionschef Natur- och miljöenheten 

15.20–15.30 | Avslutning


Tips på frivillig utomhusaktivitet före eller efter stämman! 

I direkt anslutning till friluftsgården ligger Svanvikens naturreservat som lämpar sig för fågelskådning. På Länsstyrelsens hemsida finns bland annat besökskarta samt registrerade fågelobservationer från den senaste veckan.

Anmäl dig senast 10 april på epost: karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se

Ange:
  • namn
  • vilken krets du tillhör
  • om du är ombud för din krets
Vid frågor, kontakta Karl-Axel Reimer, ordförande, på tfn 0156-132 11.