Trosa: Konsekvenser på miljön behöver utredas

Infart västra Trosa behöver en MKB*!

Det stora vägprojektet i Trosa kommun, numera kallat Infart västra Trosa, har förändrats så mycket att länsstyrelsen behöver ompröva beslut om en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Infart västra Trosa släcker ut närnatur, ger ökad bilism och negativ klimatpåverkan, förutsätter bebyggelse på brukningsvärd åkermark m.m.

Därför har vi begärt en omprövning av beslutet från 2012.
161222-Begäran-om-omprövning-av-beslut-Betydande-miljöpåverkan-Trosa-förbifart

8 januari 2017, Ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland, Karl-Axel Reimer

med kretsen Naturskyddsföreningen Trosabygden

 

*MKB = En verksamhetsutövare som vill ha tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet enligt vissa bestämmelser i miljöbalken ska bedöma miljökonsekvenserna och sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).