Rätt person på rätt plats – kostnadsfri heldagsutbildning för föreningar i Sörmland den 7 november

Utbildning – Att leda frivilliga i föreningslivet

43b7f6d0-4e60-4058-8e0a-292e578b17caVill ni att fler ska stanna längre i föreningen? Under Volontärbyråns utbildning är detta centralt. Kom och ta del av tips, metoder och utbyt erfarenheter med företrädare från andra föreningar. Fokus under utbildningen ligger på att skapa goda förutsättningar för volontärerna i verksamheten så att de trivs och stannar kvar i föreningen. Våra utbildningar brukar uppskattas av deltagarna då de bygger på erfarenheter från föreningar som vi har träffat under åren. Vi ägnar mycket tid åt praktiska moment och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Detta blandas sedan upp med teori och metoder som ökar din kunskap om att leda volontärer.

Utbildningen äger rum i Nyköping lördagen den 7 november kl 10.00 – 17.00. Under utbildningen får du även Volontärbyråns användbara handbok ”Att leda frivilliga i föreningslivet”. Vi bjuder på lunch och fika. Exakt plats för utbildningen meddelas i ca en vecka före utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri för föreningar verksamma i Katrineholm, Nyköping, Flen, Vingåker och Oxelösund tack vare Volontärbyråns samarbete med Sörmlands Sparbank och kostar normalt 5000 kronor/person.

Läs mer om utbildningsdagen och anmäl dig här>>.

Frågor om utbildningen besvaras av Johan Dahlén; johan.dahlen@volontarbyran.orgeller telefon 070-226 32 06