Rekrytering: Som valberedare hjälper du medlemmarna att utse en kompetent och välfungerande styrelse.

Valberedare

Beskrivning av mål och uppgifter

Hjälp Sörmlands länsförbund att rekrytera förtroendevalda. Valberedningen utgör en av de absolut viktigaste funktionerna i Naturskyddsföreningen. Som valberedare hjälper du medlemmarna att utse en kompetent och välfungerande styrelse. Tillsammans med de andra i valberedningen följer du styrelsens arbete, lyssnar till medlemmarnas önskningar och tar fram ett förlag till styrelseledamöter inför årsstämman.

När och var?

Arbete sker löpande under året mellan årsstämmorna som vanligtvis hålls i mars/april. Vi i den sittande valberedningen har av Naturskyddsföreningen Riks fått hjälp att i vårt arbete bättre strukturera valberedningens arbete. Det finns nu behov av en ny valberedare och därför denna något sena ”utlysning”.

Särskilda krav och information om uppdraget

Vi söker dig som ser till föreningens bästa och är insatt i dess arbete. Du ska ha lätt för att samarbeta och samtidigt ha den integritet som krävs för att driva igenom eventuella förändringar som du anser vara nödvändiga. En annan förutsättning är att du är väl insatt i hur arbetet i en ideell organisation fungerar på bästa sätt. Du ska vara lyhörd och får gärna ha erfarenhet av att intervjua. Det är bra om du som valberedare har ett stor kontaktnät där framtida styrelseledamöter kan finnas.

Uppdraget är ideellt och utan arvodering. Du ska vara eller vilja bli medlem i Naturskyddsföreningen, men får inte vara styrelseledamot i Sörmlands länsförbunds styrelse.

Minimiåtagande

Två timmar varannan månad med uppehåll under sommaren samt ca 10 extra timmar under perioden januari till mars.


Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt och senast den 23 april. Styrelsens ledamöter väljs av medlemmarna på årsstämman den 25 april.

Din intresseanmälan lämnas till Åsa Valdemardotter via e-post valdema@passagen.se eller 070-519 97 74.

Varmt välkommen till ett viktigt jobb för Naturskyddsföreningen i Sörmlands län önskar nuvarande valberedning!

 Valberedare (pdf)