Projektet God politisk påverkan

– information till Naturskyddsföreningens kretsar i Sörmland

Länsförbundet, Naturskyddsföreningen Sörmland, har i höst satt igång ett projekt som heter ”God politisk påverkan”.

Vi har fått särskilda resurser genom projektmedel för att genomföra projektet med en person under ca 1 års tid. Genom detta informationsbrev vill vi berätta övergripande om vad det innebär och samtidigt uttrycka vår förhoppning om att er krets vill delta. Diskutera gärna projektet på ett styrelsemöte och reflektera över hur ni vill medverka. Vi vill höra era tankar kring detta för att utveckla projektet så bra som möjligt.

Bakgrund till projektet är att Länsförbundet under ett antal år noterat att samhällsutvecklingen i Södermanland inte på långa vägar beaktar de natur-, miljö- och klimatutmaningar som vi står inför. Vi ser exempelvis återkommande att tillämpningen av miljölagstiftningen brister ur vårt perspektiv. Några aktuella exempel:

  • En värdefull strandäng grävs bort utan att tillsynsmyndigheterna agerar.
  • Exploatering godkänns i värdefullt naturområde, ett naturreservat.
  • Planer för bebyggelse på jordbruksmark förekommer.
  • Avverkning av nyckelbiotoper godkänns.

Det dyker ideligen upp nya ärenden där vårt engagemang och vår kunskap behövs.

Vi kan påverka på flera olika sätt som ideell miljöorganisation. Skriva debattinlägg, ställa följdfrågor som inte massmedia ställer, och vi kan överklaga beslut där vi ser att det brister i hänsyn till natur och miljö.

Det finns mycket att göra och ofta är tiden knapp. Vi behöver fler medlemmar som kan använda sig av juridiska redskap för att skydda natur och biologisk mångfald, och vi behöver fler ”falkögon” som uppfattar när något inte står rätt till.

Projektet fokuserar på utbildning av styrelsemedlemmar i länets kretsar, men även andra intresserade medlemmar är välkomna. Vi vill höja kunskapsnivån i våra lokala Naturskyddsföreningar, för att det händer mycket lokalt, och just här gör vår påverkan stor skillnad.

    1. UTBILDNING Med utbildningen vill projektet sprida kunskap om hur vi bedriver en god politisk påverkan. Vi lär oss om hur vi skriver yttranden till myndigheterna, hur vi gör en begäran om tillsyn, och hur vi överklagar beslut.
    2. HANDLEDNING En handledning med konkreta exempel kommer att tas fram. Tanken är att den ska kunna användas i hela Naturskyddsföreningens folkrörelse, över hela landet.
    3. TIPSFUNKTION I projektet ingår även att starta en tipsfunktion i Södermanland för medlemmar, där vi, i mån av resurser, erbjuder support i ärenden som behöver drivas av natur- eller miljöskäl.

Vänd dig gärna till oss med frågor!

Kontakt

Projekt God Politisk Påverkan
sormland@naturskyddsforeningen.se

Karl-Axel Reimer, projektledare
karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se

MaryAnn Fargo, sakkunnig inom miljöbalken
maryann@minjoo.se

Kristina Keyzer, koordinator
kansli.malardalen@naturskyddsforeningen.se