Konferens Vindkraft i Västmanland 31 januari och 1 februari

Konferens Vindkraft_Digital – inbjudan PDF för utskrift

Inbjudan vindkraftskonferens 2020_Vindkraft i Västmanland – program PDF för inbjudan

Tid: 31 januari kl. 09.30 – 16.00 och 1 februari kl. 09.30 – 15.00.

Plats: Kyrkbacksgården i Västerås, Lykttändargränd 8.

Kostnad: 150 kr per dag eller 250 kr för båda dagarna. Fika och lunch ingår i priset.
Konferensen bekostas delvis av projektet.

Anmälan, klicka på länken: https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/kurser/konferens-vindkraft-i-vastmanland-fre311-och-lor-12-60762/

Alt, se www.sv.se – sök ”konferens vindkraft”.

Frågor: Kontakta vindkraft@fa2030.se eller mobil 070-457 68 22 under normal kontorstid.

Konferensen ingår i projektet Vindkraft i Västmanlandpotential och förankring som finansieras av Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Förbundet Agenda 2030 i Västmanland och Västmanland Upplands Energiförening genomför projektet tillsammans med länsstyrelsen.