Hedersomnämnande till Mona Soneson, Eskilstuna 

Naturskyddsföreningen Sörmland ger ett hedersomnämnande till Mona Soneson, Eskilstuna, som under våren 2019 avslutat sitt aktiva engagemang i Naturskyddsföreningen efter omkring 30 års ideella insatser.

Mona var aktiv i kretsen Naturskyddsföreningen Eskilstuna där hon haft flera olika roller i styrelsen samt drivit och varit engagerad i olika projekt, utbildningsinsatser med mera. Här följer ett urval av hennes insatser:
 • sekreterare
 • vice ordförande
 • studieansvarig 

 • drivande i projektet att göra Hedlandets naturreservat till en stor attraktion och även samlat och sammanställt material om området
 • drivande kring restaurering av ängs- och hagmarker i Eskilstuna kommun
 • drivit studiecirklar om olika landskapstyper i kommunen samt om svampar
 • under närmare 10 år drivit projektet “Ny i naturen” i samarbete med SFI i Eskilstuna
 • deltagit i Särskolans naturverksamhet vid Fältstationen Rördrommen
 • ordnat promenadgrupper
 • var med och dokumenterade starten av Sörfjärdsprojektet
 • varit engagerad i olika bevarandeprojekt inom floran (gentiana, skogsklocka mm)
Mona var även under en lång följd av år med i styrelsen för Studiefrämjandet och avslutade sitt engagemang där under 2018 efter förtroendeuppdrag i valberedningen.

Hedersomnämnandet tillkännagavs av ordförande Karl-Axel Reimer vid Naturskyddsföreningen Sörmlands länsstämma den 13 april 2019 vid Stensund