Rekrytering – Vi söker kunnig ledamot inom Hållbara städer och konsumtion.

Valberedningen söker dig med intresse och engagemang för Hållbara städer och konsumtion.Styrelsen sysslar med både länsövergipande frågor, och support till de lokala kretsarna, i aktuella  natur-och miljöfrågor. Vi arbetar strategiskt med påverkansarbete.

Uppdraget är ideellt och ger en möjlighet att arbeta för viktiga frågor i ett kraftfullt sammanhang!

Hör av dig till valberedningen!

Gitte Jutvik Guterstam 070-5211719, gjutvik19@gmail.com

Åsa Valdemardotter, valdemardotter@gmail.com

Jessica Davskog, davskog@mail.com