Genomförd kretskonferens om grönstruktur, framtidsstrategi och valet

I helgen samlades vi i Nyköping för att samtala om aktuella frågor för Södermanland. Medlemmar från Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm, Flen, Nyköping, Oxelösund och Trosa deltog.

Länsstyrelsen berättade om sitt uppdrag att kartlägga och ta fram en handlingsplan för en starkare grönstruktur. Ett mycket viktig uppdrag för den biologiska mångfalden. Länsstyrelsen skickar ut sitt arbete på remiss under våren 2018.

Riksstyrelsen berättade om det nya förslaget till framtidsstrategi för Naturskyddsföreningen som är på remiss. Alla medlemmar kan lämna synpunkter via föreningens intranät Naturkontakt.

Vi pratade också om behovet av att påverka valrörelsen. Vilka frågor som är aktuella i våra olika kommuner? Tycker du att dina politiker tar beslut som främjar biologisk mångfald och motverkar klimatkrisen?