Nyköpings kommun på väg att svika samhällslöfte om Studsvik

Studsvik fick exploateras bara för kärnforskningens syfte. Nu vill Nyköpings kommun detaljplanera för vanlig industri. Det stora allmänintresset för natur- och friluftsliv, som sörmlandskusten utgör, sätter kommunen då i andra hand.

Nu har Landets Fria Tidning gjort reportage, bland annat med kommentar från kommunstyrelsens ordförande.