Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall i Studsvik.

Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling den 7 december 2016 om AB SVAFO:s ansökan om utökad mellanlagring av radioaktivt avfall i Studsvik.
 
Styrelseledamoten Per Öhrling representerade Naturskyddsföreningen Sörmland. 
 
Naturskyddsföreningen Sörmland yrkade att sökanden ska redovisa en preliminär avvecklingsplan för den nya anläggningen, inklusive hur avvecklingen ska bekostas.
 
Naturskyddsföreningen Sörmland yrkade också att det i domen uttryckligen föreskrivs att lagerbyggnaden får användas endast för mellanlagring av avfall från rivningen av Studsviksreaktorn och annat avfall som härrör från kärnforskningsverksamheten vid Studsvik.  
 

Domen meddelas den 31 januari 2017.