Rekrytering: Ledamot till styrelsen och revisor till Strängnäs Naturskyddsförening

Vill du vara med i styrelsen för en lokalavdelning i Sveriges största miljöorganisation?

Vi söker dig i Strängnäs kommun som har ett intresse för miljöfrågor och som vill vara med och påverka utvecklingen mot en bättre värld. 

Beskrivning av mål och uppgifter

I Strängnäs Naturskyddsförening arbetar vi med miljöfrågor på lokal nivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion, bevakar natur- och miljövårdsfrågor samt samordnar och stimulerar kretsens arbete.

Prioriterade områden för Strängnäskretsen är naturvård, exkursioner, fältstationen Rördrommen samt deltagande vid arrangemang som klädbytardagen och miljövänliga veckan.

Kretsen är även remissinstans för större förändringar i Strängnäs kommun som gäller miljöfrågor samt utövar påverkan vid arbete med kommunala översiktsplaner, detaljplaner och andra policydokument.

Som ledamot ansvarar du tillsammans med de andra i styrelsen för organisationen och verksamheten. Du sätter dig in i aktuella frågor, deltar på styrelsemöten och tar beslut.

Under uppdraget kommer du att lära dig mycket och träffa andra engagerade människor i Södermanland och resten av landet. Strängnäs Naturskyddsförening har för närvarande 888 medlemmar och är en del av den rikstäckande Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra.

När och var?

Styrelsen träffas ungefär en vardagkväll varannan månad, oftast i Studiefrämjandets lokaler mitt i stan.

Särskilda krav och information om uppdraget

Vi söker dig som har ett intresse för natur- och miljöfrågor och som har viljan och förmågan att samarbeta med andra. Du behöver inte vara miljöexpert – det viktiga är att du är engagerad och vill vara med och göra skillnad. Du ska vara eller vilja bli medlem i Naturskyddsföreningen.

Uppdraget är ideellt och utan arvodering. Det är därför viktigt att du upplever arbetet som meningsfullt och självutvecklande. Som ledamot erbjuds du en värdefull möjlighet att delta på Naturskyddsföreningens träffar och utbildningar där du kommer i kontakt med förtroendevalda från andra lokalkretsar.

Minimiåtagande

Uppdraget löper under två år från början av april. Räkna med att lägga i genomsnitt 5-10 timmar i månaden på uppdraget med uppehåll under sommaren.


Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt och senast den 28 februari. Styrelsens ledamöter väljs av medlemmarna på årsstämman den 21 mars 2017.

Din intresseanmälan lämnas till
Håkan Elmqvist, e-post hakan.elmqvist@folkbildning.net eller telefon 070-471 68 24
alternativt
Ingegerd Borgström, e-post ingegerd.borgstrom@strangnas.st eller telefon 070-553 61 19.

Varmt välkommen till ett viktigt jobb för Naturskyddsföreningen i Strängnäs!