Förlängd anmälan till den 26 maj!!!! Värna demokratin -Anmälan dig till riksstämman

Ombud saknas från Katrineholm, Nyköping – Oxelösund, Daga-Gnesta och Trosabygden!

Varje länsförbund har rätt att sända ett ombud till riksstämman.

Varje krets har rätt att sända ombud till riksstämma i förhållande till antalet registrerade medlemmar vid årsskiftet före stämman enligt följande:

Upp till 1000 medlemmar = 1 ombud

1001-3000 medlemmar = 2 ombud

3001 – eller fler medlemmar = 3 ombud

Datum och plats

Hela riksstämmohelgen kommer vi att vara på Louis de Geer konsert & kongress i Norrköping, som ligger mitt i stan. Fredagens seminarier och nätverksträffar sker i samma lokaler.

Anmälan

Till Naturskyddsföreningens riksstämma, den 18-19 juni i Norrköping, är alla medlemmar välkomna. De som har rösträtt är ombuden, representanter från kretsar och länsförbund. De medlemmar som inte är ombud är varmt välkomna att närvara och har yttrande- och förslagsrätt.

Anmälan stänger den 16 maj. Kostnadsfri avanmälan samt ändringar kan göras fram till 29 maj. För eventuella ändringar i din anmälan kontakta Naturskyddsföreningens rikskansli på mail: riksstamma@naturskyddsforeningen.se