PRESSMEDDELANDE 2016-04-24 Likstammens Miljövänner tilldelas Silverfalken

160424 – Silverfalken pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2016-04-24 

13063064_273689219636316_5678079470689143451_o

13055133_273696502968921_8338185909640392960_o

Likstammens Miljövänner tilldelas Silverfalken

På tisdag den 26 april kl 18.30 har Naturskyddsföreningen Sörmland sin länsstämma på Hotell Malmköping. I samband med stämman delar föreningen ut utmärkelsen Silverfalken.

Motivering
Naturskyddsföreningen vill med Silverfalken uppmärksamma det lokala engagemang för värdefull natur som Likstammens miljövänner visar prov på.

Likstammens miljövänner är en ideell förening som bildats för att värna den värdefulla sjön Likstammen samt Vedaåns unika natur- och kulturvärden. Ett lokalt engagemang, som vi behöver mer av, i omställningen till det hållbara samhället. Likstammens miljövänner samlar och fördjupar dokumentation, arrangerar lokala utflykter, föredrag mm. Ett exempel väl värt att ta efter på många andra håll.

Information om Likstammens miljövänner finns på http://www.likstammen.se/

Kontaktuppgifter Naturskyddsföreningen Sörmland
https://sodermanland-lan.naturskyddsforeningen.se/
Naturskyddsföreningens kansli Mälardalen – Kristina Keyzer | Telefon 070 237 1933

Om Silverfalken
Naturskyddsföreningen i Södermanlands län instiftade 1997 ett förtjänsttecken kallat Silverfalken att utdelas en gång årligen ”för en förnämlig prestation av bestående betydelse som främjat det sörmländska länets natur och miljö”.