TV-inslag med Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sormland/trosavagen-far-kritik

Kommunen planerar att bygga en ny infart till Trosa. Men byggplanerna möts av kritik.

– Man säger en sak och gör en annan. Det är en utopi att man inte skulle påverka de värden som finns i rekreationsområdet, säger Karl-Axel Rejmer, ordförande i Naturskyddsförening Sörmland.

Syftet med vägen är att avlasta trafiken i de centrala delarna när bostäder ska byggas väster om Trosa.

– På så sätt kan vi äntligen expandera västerut, säger Tomas Landskog (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Ett av grönområdena som finns precis utanför tätorten är Hunga Strövområde. Ett område som kommunen beskirver som en naturpärla väl värd att bevara.