Lyssna på ordförande Karl-Axel Reimer i Radio Sörmland den 18.8

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/574406?programid=312

Lyssna på staffettgäst Karl-Axel Reimer på Radio Sörmland kl 7.10 i morse mellan 1:16-1:23 i programmet. Han pratar om Naturskyddsföreningen, vår medlemsökning och våra utmaningar och verksamhet.

Några citat:

-Vi jobbar med mänsklig mångfald och naturens mångfald, vi jobbar med helheten.

-Vi måste jobba mer med hållbarhetsfrågorna i landet. Vi har de naturresurser vi har, vi måste förvalta dem bättre.

-Vad är det som är viktigt i en kommuns utveckling? Vilka värden vill vi skapa?

-Hotad tätortsnära natur, människor känner inte till det här.