Upprop! Småskalighet och närnatur i Trosa, JA TACK!

Nu tar vi nästa steg för att värna Trosas småskalighet och närnatur

10403742_385867571621391_3084182422455117901_oVi startar en namninsamling för alla som tycker att det är fel att lägga över 100 miljoner kronor på en förbifart vid Trosa – världens ände. En förbifart som skulle leda till kraftig exploatering av åkermark och närnatur samt påföljande klimat- och bullerpåverkan i Trosaåns dalgång och i landskapet kring Tureholms slott.

En namninsamling som alla kan skriva under

Invånare såväl som besökare och turister. Unga såväl som gamla. För dig som vill se en utveckling där vi värnar och stärker Trosas kvalitet för boende och besökare. För dig som inte vill att Trosa skall omformas till en bullrig storstad med växande trafikflöden och klimatpåverkan. För dig som vill se en modern utveckling med nya och hållbara lösningar. 

Bakgrund

Under 2014 uppmanades den politiska ledningen att tillåta en folkomröstning om huruvida förbifarten skulle byggas eller ej. Men det fick inte gehör. Det visade sig dock att flera partier är kluvna i frågan, såväl inom Folkpartiet som inom Socialdemokraterna finns personer som är emot förbifarten. Miljöpartiet, vänsterpartiet och SD har tydligt deklarerat nej till förbifarten. Därför är det viktigt att så många som möjligt i befolkning såväl som bland besökare och turister tar ställning i frågan.


Hjälp oss samla underskrifter!10603818_293840847490731_582167311327785171_o

Skicka underskrifterna till:

Maria Kavcic, Skärlagsgatan 13, 619 30 TROSA  eller

Karl-Axel Reimer, Strömgatan 2, 619 34 TROSA.

Blankett namninsamling (pdf för utskrift)