Berätta om ditt favoritträd

Nästan alla har ett favoritträd, det kan vara stort, grovt, högt, gammalt, ihåligt eller knotigt. Det kan vara ett kärt gammalt klätterträd, gårdens vårdträd eller ett träd med märkliga former. Oavsett hur ditt favoritträd ser ut vill vi att du berättar om det för oss!