Yttranden

Strandskydd Båven, yttrande januari 2013   Remiss utökat strandskydd i Båven 2013-01-16

Vindkraft Gnesta och Flen, yttrande januari 2013   2013-01-09 yttr vindkraft Gnesta Flen Eolus

Strandskydd Strängnäs, yttrande december 2012   Remiss utökat strandskydd Strängnäs 2012-12-22

Maj 2012 Synpunkter på förslag till rapport Förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade områden   Remissvar till NV maj 2012 ang förvaltn av skyddad skog

Mars 2012:   Utökad talerätt med mera SOU 2011:86, industriutsläppsutredningen  Yttrande över Industiutsläppsutredningen SOU 2011 kolon 86

Se även Naturkontakt (endast medlemmar) Naturkontakt

Överklagan av strandskyddsdispens i Trosa kommun mars 2012   Ökl strandskydd Trosa mars 2012

Yttrande till länsstyrelsen om utökat strandskydd i Strängnäs kommun lämnat i januari 2012 Strandskyddet gäller normalt från stranden och 100 meter upp. Länsstyrelsen kan utöka det till upp till 300 meter. Sådana beslut finns sedan länge för stora delar av kustens och Mälarens stränder. Genom en lagändring 2009 måste dessa beslut omprövas om de ska fortsätta att gälla efter 2014. Det är detta remissen handlar om. Förslaget finns hos länsstyrelsen och berörda kommuner.   Yttrande utökat strandskydd jan 2012

Remissvar till länsstyrelsen om Värna Vårda Visa dec 2011  Remiss Värna Vårda Visa 2011

Förekomsten i landskapet av toppredatorer, yttrande till Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län i dec 2011  Förekomsten i landskapet av toppredatorer

=================================================================

Yttrande om Mälarens reglering, december 2010   Yttrande dec 2010 om Mälarens reglering

Sök med exempelvis Google på förslagsvis vattenreglering Mälaren om du vill veta mer om det. Det finns mängder av information från exempelvis Stockholms stad och berörda länsstyrelser.