Styrelsen

Funktion Namn och e-post
Ordförande Karl-Axel Reimer
karl-axel@reimer.nu
Vice ordförande Karl Källander
Kassör Thomas Tjäderhane
Ledamot Leif Carlsson
Ledamot Louise Bednarz
Ledamot, sekreterare, webmaster Cecilia Hilborn
natursormland@gmail.com
Ledamot Håkan Elmqvist
Ledamot Håkan Gilledal
ErsättareErsättare Edina VarnagyEva Johansson