Länsstämman 2013

LÄNSSTÄMMAN 2013 

Länsstämman ägde rum lördagen den 20 april 2013 på Elektron i Gnesta. Då beslutades om nya stadgar. De nya stadgarna stämmer i allt väsentligt med det förslag som finns i de senaste riksstadgarna som beslutades i Falkenberg 2012. I dokumentet till höger kan den som vill se vilka skillnader som finns. Där finns också hela protokollet.  Styrelsen och övriga funktionären blev omvalda. Det är alltså samma personer som under det gångna året.

Föreningens förtjänsttecken ”Silverfalken” delades i år ut till Åsa och Mats Ottosson. De fick priset för sina utomordentliga och betydelsefulla skildringar av naturen och människans beroende och relation till naturen. Tillsammans har de skrivit ett tjugotal egna böcker och medverkat i otaliga årsböcker från Naturskyddsföreningen och Turistföreningen.

Med bistånd från rikskanliet fick vi också lära oss mer om ledarskap. Om du vill påverka något måste du utöva ledarskap.

Sekreteraren tar gärna emot förslag till framtida motagare av ”Silverfalken”.   Förslagen kan skickas när som helst under året. Melja gärna till natursormland@gmail.com