Rekrytering: Styrelseledamot med intresse för hållbar utveckling med fokus på klimat och konsumtion.

styrelseledamot_sörmland (pdf för utskrift)
• Är du nyfiken på SNF?
• Vill du göra en konkret insats för vårt distriktsarbete?
• Bor du i Sörmland och vill bidra till vårt viktiga arbete?

Beskrivning av mål och uppgifter

I Naturskyddsföreningen arbetar vi med olika miljöfrågor på distriktsnivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion och upplever naturen. Med kunskap och glädje skapar vi ett miljövänligare Sörmland.
Mer om Naturskyddsföreningen Sörmland https://sodermanland-lan.naturskyddsforeningen.se/

När och var?

Uppdrag under två år med start i april.

Beskrivning av mål och uppgifter

Vi söker dig som har ett intresse för natur och miljöfrågor och har viljan och förmågan att samarbeta med andra. I styrelsen har vi flera ledamöter som kan och har intresse för naturvårdsfrågor. Nu vill vi komplettera styrelsen med en person som har intresse för hållbar utveckling med fokus på klimat och konsumtion.

Uppdraget är ideellt och utan arvodering. Det är därför viktigt att du upplever arbetet som meningsfullt och självutvecklande. Som ledamot erbjuds du en värdefull möjlighet att delta på Naturskyddsföreningens ledarskapsträffar och utbildningar där du kommer i kontakt med förtroendevalda från våra andra lokalföreningar och andra aktiva.

Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt. Styrelsens ledamöter väljs av medlemmarna på årsstämman den 8 april i Katrineholm. Välkommen!

Är du intresserad? Kontakta sammankallande i valberedningen Gitte Jutvik Guterstam, 0705-217319, gjutvik19@gmail.com.