Rekrytering: Revisorsuppleant för Naturskyddsföreningen Sörmland

Revisorsuppleant (pdf för nedladdning)


Är du nyfiken på föreningen? Vill du göra en konkret insats för vårt distriktsarbete?

Kan du räkna, bor du i Sörmland och vet vad god redovisning innebär?

I Naturskyddsföreningen arbetar vi med olika miljöfrågor på distriktsnivå. Vi sprider kunskap, skapar opinion och upplever naturen. Med kunskap och glädje skapar vi ett miljövänligare Sörmland.  Revisorerna granskar på medlemmarnas uppdrag styrelsens arbete med avseende på ekonomi och förvaltning. Som revisor-suppleant är du beredd att stötta och eventuellt ersätta en av våra två ordinarie revisorer.

Mer om Naturskyddsföreningen Sörmland https://sodermanland-lan.naturskyddsforeningen.se/

När och var?

Uppdrag under ett år med start i april.

Beskrivning av mål och uppgifter

Vi söker dig som har ett intresse för natur och miljöfrågor och har viljan och förmågan att samarbeta med andra. Du har gärna tidigare erfarenhet av revisorsarbete/liknande arbete.

I övrigt ska du vara myndig och du får ej sitta i föreningens styrelse eller ha ett beroendeförhållande till denna.

Uppdraget är ideellt och utan arvodering.

Det är därför viktigt att du upplever arbetet som meningsfullt och självutvecklande.

Som ledamot erbjuds du en värdefull möjlighet att delta på Naturskyddsföreningens ledarskapsträffar och utbildningar där du kommer i kontakt med förtroendevalda från våra andra lokalföreningar och andra aktiva.

Vi vill ha din intresseanmälan så snart som möjligt. Styrelsens ledamöter väljs av medlemmarna på årsstämman den 8 april. Välkommen!

 Är du intresserad? 

Kontakta sammankallande i valberedningen Gitte Jutvik Guterstam, 0705-217319, gjutvik19@gmail.com.